مرکز همایش های مهندسی توسعه

مشاور و مجری برگزاری همایش ها و کنفرانس های داخلی و  بین المللی

 مرکز همایش های مهندسی توسعه با سالها سابقه درخشان حاصل از تجارب موفق در امر برگزاری همایش ها، کنفرانس ها وکنگره های بزرگ ملي و بین المللی و با به کارگيري کادري مجرب و توانمند، توانسته نامی معتبر از خود در این زمینه برجای گذارد. این مجموعه با اطلاع کامل از کليه نیازهای اجرايي در برگزاري کنگره ها و همايش ها و با در اختيار داشتن تيم هاي مجرب کارشناسي در بخش هاي مختلف مي کوشد تا نگراني هاي کارفرمایان را به حداقل رسانده و با تاکيد بر افزايش کيفيت ارائه خدمات، تجربه اي خوشايند از برنامه را در ذهن برگزارکنندگان، شرکت کنندگان و شرکت هاي حاضر در نمايشگاه ها به يادگار گذارد.